معماری هزاره سوم: معماری سیال

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۰
  • نظرات : بدون دیدگاه

معماری هزاره سوم: معماری سیال
معماری سیال سبک خاصی از معماری است که در دو دهه اخیر شا هد گرایش تعدادی از معماران به این سبک منحصر به فرد و نوین از طراحی هستیم که از آن به معماری سیال یا معماری خطی نام برده شده است

فرم این سبک از معماری داری سه مشخصه هستند که در زیر به آن اشاره شده است
۱- فرم توپولوژیک:
شاخه ای از ریاضیات که قوانین حاکم بر شکلها و حجم ها را مورد بررسی قرار می دهد را تو پولوژی گویند. در فرم طراحی معماری تو پولوژیک به عبارت دیگر برای بررسی فرم انها باید از اصول توپولوژی استفاده کرد
در این علم همه اشکال معمولی بلکه را میتوان مورد مطالعه قرار تنها اشکال کلاسیک ومتعارف مانند صفحه کره رویه معمو لی مورد مطالعه نیستند شکلهایی مثل شکل حاصل از تقاطع چند خیابان، قوری ,کوزه و ….. را مورد مطالعه قرار می دهند

در توپو لوژی می توان در هر لحظه برای یک شکل حالتهای متعددی را متصور شد و میتوان آن حالت هارا در هر لحظه تعریف کرد مثلا اگر پروژه معروف موزه شکل یک کاغذ مچاله شده را به معرض نمایش میگذارد توپولوژی بیان میکند که این سطح مچاله شده همان مربع مستطیل یک کاغذ صاف است و می توان ارتباط بین این دو حالت از کاغذ را با فرمول های ریاضی بیان کرد .

۲– استفاده گسترده از از ابزارآلات الکتریکی و ارتباطی
استفاده گسترده از از ابزارآلات الکتریکی و ارتباطی در پروژها با این سبک طراحی به گونه ای که اگر شخصی به یک ساختمان با اینگونه سبک معماری سیال وارد شده باشد احساس می کند که به یک دنیای مجازی وارد شده است مثلا با توجه به وضعیت رفتار اشخاص داخل ساختمان و تعداد آنها در ساختمان موزیک مناسبی که توسط سنسورهای الکتریکی کنترل می شود پخش مسیگردد یا با دست زدن افراد به دیواره نازک یک نمایشگاه تصاویر گوناگونی به نمایش در می آید.
۳- از نرم افزارهای پیشرفته
از نرم افزارهای پیشرفتهسه بعدی سازی و ایجاد انیمیشن در مقیاسی وسیع برای طراحی همه این پروژه ها استفاده می شود به گونه ای که طراحی ساخت و اجرای این سا ختمان ها که بدون این نرم افزار ها غیر ممکن است .

سبکی از معماری که به موسیقی گرایش دارد و نوعی از معماری که با عناصر انتزاعی اش مدام در حال تغییر است معماری سیال نام دارد و از دیدگاه مارکوس نواک که معماری سیال در فضای سایبر یک معماری فاقد ماده است.
مارکوس نواک جزو پیشگامان این سبک از معماری است که در زمینه طراحی محیط های هوشمند واقعی، مجازی و ترکیبی با استفاده از تکنیک های الگوریتمی کار می کند.
این نکته را که که مانا را می توان در نامانا پدید آورد، نقطه عطفی برای معماری سیال می توان دانست.
معماری سیال سبکی معماری که شکل و فرم آن وابسته به مخاطب خود می باشد، در این سبک از معماری یک محوطه از فضای جدید به وجود می آید که پارامتر اصلی برنامه ریزی فرامدرن، اصل سیالیت است که خود نیز بر پایه اصل ارتباطات بنا شده. مفهوم سیالیت، ایجاد نزیک ترین و کوتاه ترین رابطه بین انسان و عوامل تشکیل دهنده فضا است و این کوتاهی مسیر در جنبه های زمانی و مکانی خود اصلی است.
واین فضا در گذشته وجود نداشته است.
در معماری سیال انسان در درجه اول اهمیت است و چرخش ها، انحنا و تغییراتی که در این معماری به چشم می خورد در پاسخ گویی به عکس العمل فردی است که در این مکان قرار می گیرند. معماری سیال نه تنها در پی سیالیت در فرم و فضا است بلکه در عملکرد نیز جویای این مطلب می باشد. اصل و سیاسیت کلی معماری سیال بر پایه اصل ارتباطات بین عوامل تشکیل دهنده فضا با انسان بنا شده است.

در این فضا آمیخته شدن بعد چهارم (زمان) با فضا و عناصر سازنده آن به جای فضا فرم های منطقی، پرسپکتیو و قانون جاذبه قرار گرفته شده است . . . توصیف فضای سیال از جایی آغاز می شود که نقطه ای نیاز به حرکت داشته باشد. فضای سیال مصنوع بشر باید انچنان ویژگیهای فضای طبیعی را داشته باشدکه بدون محصور شدن، محدوده هایی متفاوت با فواصل نرم و ارتباطات سیال به وجود آورد.

 

 

 

طراحی داخلی خانهطراحی لابی هتلطراحی داخلی روف گاردنطراحی رستوران سنتیدکوراسیون ویترین مغازهطراحی داخلی تجاریشرکت طراحی داخلیطراحی داخلی مغازهدکوراسیون داخلی صرافیدکوراسیون داخلی طلا فروشیدکوراسیون ویلا , طراحی دکوراسیون اداریدکوراسیون داخلی هتل